S nami je jednoduché účtovníctvo naozaj jednoduché

Spravujeme jednoduché účtovníctvo pre SZČO bez aj so zamestnancami

V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú najmä živnostníci (samostatne zárobkovo činné osoby). Špecializujeme sa na vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania.

Našim klientom spracovávame: peňažný denník, zápis účtovných prípadov, pokladničnú knihu, zápisy príjmov a výdavkov, knihu záväzkov a pohľadávok.

Poskytujeme aj účtovný dohľad, kontrolu účtovníctva a poradenstva pri vedení jednoduchého účtovníctva.

Ponúkané služby

  • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
  • spracovanie mesačných účtovných závierok,
  • spracovanie daňových priznaní DPH,
  • spracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických a právnických osôb,
  • spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
  • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
  • vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu účtovnej uzávierky,
  • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok,
  • vypracovanie firemných interných smerníc.

Neviete si rady, alebo si už časovo nedokážete poradiť s Vašim účtovníctvom?

Napíšte nám a radi si s Vami dohodneme stretnutie za účelom riešenia Vašej situácie